Tuinwerk

Groendak 1 1000In goed overleg met de opdrachtgever werkt Johan een gestructureerd plan uit. Het meedenken en dialoog is voor hem een voorwaarde en dat draagt bij aan het uiteindelijke resultaat.
Essentieel is dat de tuin een toegevoegde waarde heeft op de leefomgeving.

werkzaamheden-september-2Extra aandacht heeft de bemesting van de grond, want de structuur van de aarde is wezenlijk voor vruchtbare grond in de toekomst.

Daarnaast is het voor Johan van belang dat de tuin een levende schakel vormt met de omringende natuur met aandacht voor insecten.  Bij het bespreken van het beplantingsplan spelen  bijzondere bloemen en bessen een belangrijke rol. Deze vergroten de biodiversiteit want ze trekken vogels en insecten aan.

Het ontwerpen en aanleggen van bestratingen voor paden en terrassen is zijn bijzondere specialiteit.